Flex Coördinator (m/v)

40 uur per week

 

Bedrijfsprofiel:

Goodmorning B.V., gevestigd in Etten-Leur, behoort tot de grotere werkgevers van Nederland op het gebied van uitzenden en detacheren van Oost-Europese werknemers. Dagelijks zijn er bij Goodmorning B.V. ca. 2.500 gemotiveerde uitzendkrachten aan het werk bij opdrachtgevers in de tuinbouw, de industrie en de voedingssector. De uitzendkrachten worden geselecteerd vanuit eigen kantoren in Polen, Roemenië en Ukraine. Aangestuurd en begeleid door een enthousiast team van eigen medewerkers die altijd klaar staan. Deze vaste medewerkers zijn zeer betrokken, flexibel en slagvaardig in de no-nonsense omgeving waar de interne communicatielijnen zeer kort zijn.

Door ons steeds uitbreidende netwerk van opdrachtgevers zijn wij op zoek naar versterking van ons team.

Onze Flex Coördinatoren houden zich dagelijks bezig met het begeleiden van onze uitzendkrachten. Zowel wat betreft het werk bij onze opdrachtgevers, als ook op het gebied van wonen en leven in Nederland. Onze  Flex Coördinatoren werken nauw samen met hun collega intercedentes en de afdelingen  Planning, Facility, waarbij de Engelse taal vaak de voertaal is.

De hoofdtaken zijn:

 • Je woon en werkt vanaf één van onze grote woonlocaties voor uitzendkrachten
 • Dagelijkse aansturing en communicatie van onze uitzendkrachten
 • Zorgdragen voor alle faciliteiten die een uitzendkracht nodig heeft, zoals vervoer en huisvesting
 • Inwerken en opstarten van uitzendkrachten bij onze klanten

De ideale kandidaat:

 • Heeft minimaal een afgeronde opleiding op MBO-niveau of een MBO werk- en denkniveau verkregen door aantoonbare ervaring
 • Is bekend, of heeft affiniteit, met automatisering (systemen)
 • Heeft een groot verantwoordelijkheidsgevoel, is stressbestendig en werkt gestructureerd
 • Kan goed prioriteiten stellen en durft zelfstandig beslissingen te nemen
 • Is communicatief zeer sterk, energiek, overtuigend, efficiënt organiserend
 • Beheerst naast zijn of haar moedertaal (RO-PL-HU) taal ook de Engelse taal in woord en geschrift
 • Beschikt over het rijbewijs B
 • Heeft geen 9 tot 5 mentaliteit

De Arbeidsvoorwaarden:

 • Prima salaris
 • Gratis huisvesting
 • Telefoon van de zaak
 • Auto van de zaak
 • Ruime zelfstandigheid van werken en verantwoordelijkheid

Interesse?

Uw sollicitatiebrief met curriculum vitae kunt u sturen naar vacature@goodmorning.eu.

Flex Coordinator (m/f)            

40 hours a week

 

Company profile:

Goodmorning B.V., based in Etten-Leur, is one of the larger employers of the Netherlands in the field of sending and seconding Eastern European employees. Every day at Goodmorning B.V. approximately 2,500 motivated temporary workers work for clients in horticulture, industry and the food sector. The temporary workers are selected from their own offices in Poland, Romania and Ukraine. Managed and supervised by an enthusiastic team of our own employees who are always ready. These permanent employees are very involved, flexible and decisive in the no-nonsense environment where the internal lines of communication are very short.

Due to our ever-expanding network of clients, we are looking to strengthen our team.

Our Flex Coordinators are involved in guiding our temporary workers on a daily basis. Both in terms of the work of our clients, as well as in the field of living and living in the Netherlands. Our Flex Coordinators work closely with their colleague intercedentes and the Planning, Facility departments, where the English language is often the main language.

The main tasks are:

 1. You live and work from one of our large residential locations for temporary workers
 2. Daily management and communication of our temporary workers
 3. Taking care of all the facilities that a temporary worker needs, such as transport and housing
 4. Onboarding and starting up temporary workers at our customers

The ideal candidate:

 1. Has at least a completed education at MBO level or an MBO working and thinking level obtained by demonstrable experience
 2. Is known, or has affinity, with automation (systems)
 3. Has a great sense of responsibility, is stress-resistant and works in a structured way
 4. Makegood priorities and dare to make decisions independently
 5. Is communicatively very strong, energetic, persuasive, efficient organizing
 6. In addition to his or her mother tongue (RO-PL-HU) language, he also speaks the English language in words and writings
 7. Has the driver’s license B
 8. Doesn’t have a 9 to 5 mentality

The Terms of Employment:

 1. Excellent salary
 2. Free housing
 3. Business phone
 4. Business car
 5. Broad independence of work and responsibility

Interested?

You can send your application letter with curriculum vitae to vacature@goodmorning.eu.