ABU

De markt en is daarmee de grootste werkgeversorganisatie binnen de uitzendbranche. De ABU staat voor kwaliteit, zekerheid en financiële betrouwbaarheid. ABU leden worden periodiek gescreend door een Certificerende Instelling (CI) waardoor constante kwaliteit gewaarborgd is en verloning conform CAO gegarandeerd wordt.

Download

SNF (Stichting Normering Flexwonen)

Stichting Normering Flexwonen (voorheen ABU Certified Flex Home). De Stichting beheert het register van ondernemingen die aan de norm voor huisvesting van arbeidsmigranten voldoen en onderhoudt de norm. 

Download

NEN 4400-1

Het keurmerk van de Stichting Normering Arbeid (SNA) is het keurmerk voor alle uitzendondernemingen en (onder)aannemers van werk. Het keurmerk is gebaseerd op NEN 4400-1 en NEN 4400-2, Dé Norm van de Stichting Normering Arbeid.

Download